Isolda Barbarà i Trenkle s’inicia a Barcelona en les tècniques corporals a partir de l’estudi de la dansa clàssica i de la dansa contemporània. Pertany a la generació de ballarins sorgits als anys setanta, anys de plena efervescència creativa i rics en formacions de grups, majoritàriament de dansa contemporània, que sota el nom de “Teatre Independent” englobaven també les formacions teatrals.

Va ser membre del Ballet Contemporani de Barcelona, un dels grups impulsors de la dansa contemporània a Catalunya. No obstant això, a partir dels anys 80 va fer un gir en la seva trajectòria i s’introduí de ple en la recerca de noves formes d’abordar el treball corporal, que, sens dubte, serà la seva característica definitòria.

Durant dues dècades ha impartit classes d’estructuració corporal, experiència que l’ha duta a desenvolupar una tècnica empírica, basada en la comprensió holística del cos i de la ment tenint en compte les particularitats de cadascú. Ella veu L’harmonia en la mecànica del cos com:

" l’acord que es produeix en moure’ns quan l’anatomia està ben ponderada. La consolidació de l’individu es troba en la seva postura, en com s’estableix en la verticalitat. De fet, el cos humà està exposat a susceptibles canvis a causa de la seva plasticitat. La qüestió és que aquests no sempre es produeixen en el sentit desitjat. L’activitat corporal és necessària per desentumir el sistema mecànic i alleugerir-ne l’engranatge. A la fi, una estructura equilibrada s’organitza respecte a un ordre anatòmic establert."

En la creació de L’harmonia en la mecànica del cos Isolda Barbarà i Trenkle ha tingut present els conceptes elaborats pels següents autors:

• La cuirassa muscular (Wilhelm Reich)

• El centre vital de l’ésser humà (Karlfried Dürckheim)

• La bioenergètica (Alexander Lowen)

• El procés d’individuació (Carl G. Jung)

• La col·locació del cos en la dansa clàssica (Helena Villarrroya)

• Stretching Global Actiu (Philippe E. Souchard)

• La consciència sensorial (Moshe Feldenkrais)

• Rolfing (Ida Rolf)

Ha participat en diversos seminaris, entre els quals destaquen la gimnàstica medicocorrectiva i les tècniques metamòrfiques.

Contacte isolda_dansa@hotmail.com +34 666 28 91 72
Contacte